Everyman

Everyman, z angielskiego „każdy”, czyli trudny do ustalenia, pozbawiony imienia, nazwiska, cech wyróżniających, co utrudnia identyfikację.

 1. „Skarga umierającego”.
 2. M. Sęp-Szarzyński, O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, światem i ciałem”.
 3. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 4. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 5. F. Kafka, „Proces”.
 6. K.K. Baczyński, „Historia”.
 7. K.K. Baczyński, „Pokolenie”.
 8. K.K. Baczyński, „Z głową na karabinie”.
 9. K.K. Baczyński, „Psalm”.
 10. K.K. Baczyński, „Noc”.
 11. K. K. Baczyński, „Drzewa”.
 12. K.K. Baczyński, „Modlitwa do Bogarodzicy”.
 13. T. Różewicz, „Ocalony”.
 14. T. Różewicz, „Lament”.
 15. T. Różewicz, „Zostawcie nas”.
 16. K. Vonnegut, „Rzeźnia numer pięć”.
 17. T. Różewicz, „Kartoteka”.
 18. L. Staff, „Odys”.