Ewa

Ewa, pierwsza grzesznica, symbol implikujący różnorakie znaczenia związane z istnieniem, życiem. Staje się nośnikiem antynomii: świętość, czystość i grzech, zło. Pojmowana bywa jako symbol grzechów cielesnych, winowajczyni istnienia śmierci, ale i jako afirmatywna dawczyni rozkoszy.

  1. Biblia (Ewa pramatka, kobieta, żona, współtowarzyszka Adama).
  2. T. Milton, „Raj utracony”.
  3. K.I. Gałczyński, „Teatrzyk „Zielona Gęś”.
  4. J. Kasprowicz, „Dies irae”.
  5. K. Zawistowska, „Ewa”.
  6. F. Mirandola, „Wygnani”.
  7. K. Przerwy-Tetmajera, „Wąż”.
  8. S. Żeromski, „Dzieje grzechu”.
  9. Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.