Exemplum

  • Popularna w literaturze średniowiecznej forma krótkich tekstów o charakterze umoralniającym.
  • Nazywano je także „przykładami”.
  • Miały konstrukcję narracyjną.
  • Czerpały motywy z literatury starożytnej, jak również z opowieści ludowych.