Epistemologia

  • Teoria poznania.
  • Nauka ośrodkach i metodach poznawania świata.
  • Ma fundamentalne znaczenie w filozofii oraz w historii literatury oraz krytyce literackiej.