Fanatyk [synonimy]

  • Zagorzalec.
  • Zapaleniec.
  • Zaślepieniec.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]