Fantazja [synonimy]

  • Wyobraźnia.
  • Polot.
  • Imaginacja.
  • Marzenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]