Fantazjować [synonimy]

  • Improwizować.
  • Wymyślać.
  • Marzyć.
  • Bujać w obłokach.
  • Wyobrażać sobie.
  • Puszczać wodze fantazji.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]