„Filozofia dramatu” Józefa Tischnera

  • Rozprawa naukowa z 1990 roku.
  • Autor kreśli obraz człowieka jako istoty dramatycznej.
  • Przedstawia swe stanowisko z perspektywy chrześcijańskiej.
  • Przedstawiona istota jest otwarta na innych, na świat wokół i uciekający bezlitośnie czas.
  • Autor postawił w swym dziele szereg pytań w imieniu ludzi.
  • Interesuje  go kim jest ten drugi, którego spotykam, dlaczego zło?
  • Stanowi to kontynuację myśli wcześniejszych wybitnych filozofów.
  • Wiele w swym dziele mówi Tischner o człowieku błądzącym w „żywiołach” piękna, prawdy i dobra.
  • Dalsze rozważania kontynuował autor w kolejnej rozprawie filozoficznej „Spór o istnienie człowieka” (1998).