Najstarsze polskie słowa

  • Najstarsze polskie słowa to rozsiane w tekście łacińskim nazwy własne – osób i miejscowości.
  • Pierwszym dokumentem zawierającym większą liczbę takich słów jest  domniemana bulla papieża Innocentego II z 1136 roku.
  • W dokumencie papież bierze pod swą opiekę dobra arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba i wymienia nazwy poszczególnych miejscowości oraz chłopów na nich gospodarujących.
  • Stąd polskie słowa w dokumencie łacińskim.
  • Dziś niektóre z tych słów są trudne do rozszyfrowania, bowiem alfabet łaciński był zbyt ubogi, by oddać wszystkie polskie głoski.
  • Zapisywano więc te miejscowości  stosując różne kombinacje liter.