Filozofia oświecenia

  • Filozofia tego okresu to racjonalizm, empiryzm i przekonanie o tym, że istnieją niezmienne prawa natury, które można poznać.
  • Lock John, uważał, że człowiek, który podlega tym samym prawom, co cała natura, rodzi się jako niezapisana karta, a wiedzę zdobywa dzięki doświadczeniu i rozumowaniu.
  • Kant Immanuel był zdania, że rozum człowieka narzuca niepoznawalnym do końca rzeczom samym w sobie formy i kategorie pochodzące z samego umysłu, nie można więc poznać rzeczywistości takiej, jaką jest naprawdę.
  • Rousseau Jean-Jacques powtarzał, że cywilizacja, postęp i nauka niszczą wartości moralne, będące jedyną miarą człowieczeństwa, człowiek był lepszy w stanie natury, do której należy powrócić.
  • Wolter uważał, że nietolerancja jest sprzeczna z wiarą chrześcijańską i prawem naturalnym, dlatego trzeba zwalczać fanatyzm religijny i zabobony, także wówczas, gdy stoi za nimi autorytet Kościoła.