„Folwark zwierzęcy” George’a Orwella

Miejscem wydarzeń jest farma gdzieś w Anglii. Czas nie jest dokładnie określony, w tekście można jednak znaleźć pewne stwierdzenia (Trzeciej nocy…”, „Działo się to w początkach marca…”, „Minęły lata…”), które pozwalają określić czas na kilka lat. Znajomość pewnych zagadnień związanych z mechanizacją farmy, pozwalają wskazać, że wydarzenia rozgrywają się w I połowie XX wieku.

Uczestnikami wydarzeń są zwierzęta gospodarskie pracujące na folwarku, a także ludzie, właściciele dóbr ziemskich, których zwierzęta postrzegają jako wrogów.

Złe traktowanie zwierząt przez ludzi doprowadziło do przewrotu i przekształcenia folwarku dworskiego w folwark zwierzęcy. Stało się to dzięki charyzmatycznego przywódcy, który potrafił w zwierzętach obudzić chęć życia w wolności i równości, a nadzieja na lepsze życie  i wrogość do ludzi wyzwoliła solidarność i siłę do walki.

Niestety, zbytnie zawierzenie dowódcom i brak zrozumienia dla zasad animalizmu doprowadziło do zrodzenia się totalitaryzmu, ideał uległy deformacji i degradacji, przywódcy (świnie) dzięki manipulacjom stały się uprzywilejowaną grupą, która uzurpowała sobie prawo do decydowania o wszystkim. Wykorzystały do tego narzędzia propagandy i nowomody (pojęcie stworzone przez Orwella, oznaczające język propagandy, służący do manipulacji i kreowania fałszywych obrazów rzeczywistości).

Folwark ukazany jest jako państwo, w którym złe rządy wywołują sprzeciw społeczeństwa, obalenie władzy i nowe porządki, co stanowi aluzję do wydarzeń historycznych, do których doszło w Rosji w I połowie XX wieku (rewolucja październikowa 1917 roku, obalenie caratu, zastąpienie go inną formą władzy, także opartej na ucisku społeczeństwa i dominacji rządzących).

„Folwark zwierzęcy” jest powieścią alegoryczną, ponieważ:

  • pod dosłowną warstwą znaczeniową powieści, odczytać należy prawdę  o systemie totalitarnym (komunistycznym),
  • wszystko w powieści  należny traktować metaforycznie (przenośnie),
  • wady zwierząt ilustrują wady ludzi,
  • wydarzenia fikcyjne w powieści sa aluzją do faktów historycznych (historia Rosji).