Forma wyrazu

  • Kompleks dźwiękowy wyrazu.
  • Wyróżnia się w nim składnik wyrażający jego funkcje leksykalne oraz składnik będący znamieniem jego funkcji gramatycznych.
  • Postać wyrazu.