Frazeologizacja

  • Łączenie się wyrazów w związki frazeologiczne.
  • Powstawanie związków frazeologicznych z luźnych polaczeń wyrazowych.

  • Frazeologizm – to związek wyrazowy mający w danym języku stałe zastosowanie jako utarty zwrot, np. wystawny obiad, wytworne przyjęcie.