Frazeologizacja

  • Łączenie się wyrazów w związki frazeologiczne.
  • Powstawanie związków frazeologicznych z luźnych połączeń wyrazowych.
  • Połączenie wyrazowe stanowiące pewną całość pod względem znaczeniowym.

  • Frazeologizm – to związek wyrazowy mający w danym języku stałe zastosowanie jako utarty zwrot, np. wystawny obiad, wytworne przyjęcie.

Wśród ogółu związków związków frazeologicznych, stanowiących frazeologię języka polskiego, rozróżniamy:

  • biorąc za podstawę charakter gramatyczny wyrazów wchodzących w ich skład i rodzaj powiązania składniowego między nimi – wyrażenia, zwroty i frazy,
  • biorąc pod uwagę stopień zespolenia związku – związki frazeologiczne stałe, luźne i łączliwe.