Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

Części mowy, zarówno odmienne, jak i nieodmienne mogą występować w zdaniach w różnych formach.

Podstawową funkcją form odmiany wyrazów jest oznaczenie stosunków między wyrazami w zdaniu.

Formy odmiany wyrazów pełnią funkcję składniową, tylko niektóre formy fleksyjne pełnią funkcję znaczeniową, a nie składniową.