Funkcje dramatu antycznego

  • Wywołanie u widza wstrząsu uczuciowego, czyli katharsis (wewnętrznego oczyszczenia), spowodowanego przez uczucia litości i trwogi, które mają towarzyszyć widzowi podczas obcowania ze sztuką.
  • Odzwierciedlanie rzeczywistości przez sztukę, postulat wynikał z obowiązującej w antyku kategorii estetycznej, zwanej mimesis (naśladowanie, określające sztukę jako naśladowczą, czyli mimetyczną.