Garb

Chłop pańszczyźniany chodził przygarbiony, bo mieszkanie było za ciasne.