Na krzyż

Chłopi chodzili po polu pionowo i poziomo.