Gatunki dramatu średniowiecznego

Najbardziej rozpowszechnione gatunki to:

  • misteria, widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz żywotów świętych,
  • moralitety, utwory o charakterze dydaktycznym, w których występowały alegoryczne postaci rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach czyhających na człowieka, o grzechu, upadku i o drogach prowadzących do zbawienia i cnoty,
  • intermedia, wstawki w obrębie widowisk o tematyce poważnej, o charakterze komicznym, które wnosiły do przedstawień religijnych elementy świeckie i plebejskie, były to obrazki rodzajowe, żywioł satyryczny, wulgarna błazenada, z nich później wyrósł odrębny gatunek sceniczny – farsa.