Dramat obyczajowo-psychologiczny

  • Jest to standardowy i powszechny gatunek dramatyczny.
  • Najbardziej powszechny w okresie dominacji realizmu i naturalizmu.
  • Współcześnie także jeden z czołowych gatunków w repertuarach teatrów.
  • Obejmuje utwory o wyraźnie zarysowanej i harmonijnie rozplanowanej akcji.
  • Uwzględnia niewielką liczbę przedstawianych osób, które są wprowadzane w spójny układ dramatyczny.
  • Konflikt organizujący akcję ma charakter psychologiczny lub społeczny, z prawdopodobieństwem życiowym.
  • Motywacja działań bohaterów jest również życiowa.
  • Istotny składnik tego gatunku to wszechstronna charakterystyka postaci.
  • Dialog w utworach tego typu unika środków retorycznych i poetyckich, zbliża się za to do środków mowy potocznej, stylów środowiskowych i regionalnych.