Telewizja [ciekawostki]

  • Telewizja elektroniczna narodziła się  26 stycznia 1926 roku.
  • Tego dnia jej wynalazca, Anglik John Lagie Baird, emitował po raz pierwszy w historii obraz telewizyjny.
  • Telewizja (podobnie jak prasa i radio) jest przede wszystkim środkiem masowego komunikowania się.
  • W  pewnych wypadkach telewizja jest dziedziną sztuki.
  • Telewizję dzielimy na telewizję faktów, telewizję dokumentalną i artystyczną.
  • Wyróżnia się trzy typy przekazów: mechaniczny, reprodukcyjny i kreacyjny.
  • Do telewizji trafia także literatura drogą adaptacji.
  • W Polsce pierwszy program telewizyjny nadano w 1953 roju, pierwszy obraz kolorowy w 1973 roku.