Gdzie ten „który”

Zaimek „który” zajmuje pierwsze miejsce w zdaniu podrzędnym (lub drugie po przyimku).

Nie formułujmy tak zdań: Poranek muzyczny, w programie którego... (błąd!)

Poprawnie: Poranek muzyczny, w którego programie... (poprawnie!)