Gdzieś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdzieś Zaimek przysłowny nieokreślony Było to gdzieś daleko.