Niejednokrotnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niejednokrotnie przysłówek Niejednokrotnie skarżyła się na jego zachowanie w klasie.