Pośrodku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pośrodku przyimek

(w środkowym miejscu)

Biurko nauczyciela znalazło się pośrodku sali.