Wraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wraz Przysłówek (wspólnie, razem) Pracowali codziennie wraz z innymi.