Geneza teatru antycznego

 • Miejscem narodzin sztuki teatralnej była Grecja.
 • Grecy dwukrotnie w ciągu roku świętowali dni Dionizosa (Wielkie, Małe).
 • Było to święto latorośli, wina, narodzin i śmierci.
 • Wielkie Dionizje (miejskie) miały miejsce na przełomie marca i kwietnia.
 • Z czasem nabrały charakteru misterium.
 • Składano kozła w ofierze chór chłopców śpiewał peany (tzw. dytyramby, które stały się fundamentem rozwoju tragedii) na cześć Dionizosa.
 • W kolejnych dniach przenoszono posąg Dionizosa do gaju Akademosa, a później do Aten.
 • Każdego dnia odbywały sie spektakle teatralne.
 • Małe dionizje (wiejskie) to czas bardzo wesołych uroczystości.
 • Odbywały się na przełomie grudnia i stycznia.
 • Na początek składano w ofierze kozła.
 • Później był czas zabaw i procesji, zwanych komos.
 • Cieszono się wówczas ze zbiorów pierwszego, młodego wina.
 • Z greckich pieśni śpiewanych przez chór i jednego aktora wykształciła się tragedia, z wesołych śpiewanych podczas Małych Dionizji powstały komedie.