Geniusz [synonimy]

  • Talent.
  • Głowa.
  • Znakomitość.
  • Koryfeusz.
  • Sława.
  • Gwiazda.
  • Wybitność.
  • Mistrz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]