Gest [synonimy]

  • Ruch.
  • Migi.
  • Poza.
  • Ukłon.
  • Gestykulacja.
  • Pozycja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]