Gęstnieć [synonimy]

  • Tężeć.
  • Twardnieć.
  • Zsiadać się.
  • Krzepnąć.
  • Zamarzać.
  • Stawać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]