Gęsto [synonimy]

  • Ciasno.
  • Przylegle,
  • Blisko.
  • Ściśle.
  • Bez odstępu.
  • Tłoczno.
  • Raz przy razie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]