Gęsty [synonimy]

  • Sprężony.
  • Tęgi.
  • Skrzepły.
  • Esencjonalny.
  • Zakrzepły.
  • Zsiadły.
  • Ścięty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]