Giąć [synonimy]

  • Wyginać.
  • Przyginać.
  • Odkształcać.
  • Zaginać.
  • Załamywać.
  • Zawijać.
  • Podwijać.
  • Zakrzywiać.
  • Kształtować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]