Gładki [synonimy]

  • Równy.
  • Oszlifowany.
  • Wypolerowany.
  • Śliski.
  • Płaski.
  • Jedwabisty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]