Gładzić [synonimy]

  1. Ogładzać.
  2. Szlifować.
  3. Obrabiać.
  4. Opiłowywać.
  5. Wyrównywać.
  6. Obtaczać.
  7. Zaokrąglać.
  8. Osztorcować.
  9. Okrzesać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]