Głęboki [synonimy]

  • Przepastny.
  • Przepaścisty.
  • Ogromny.
  • Bezdenny.
  • Otchłanny.
  • Niezgłębiony.
  • Duży.
  • Niezgruntowany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]