Głodny [synonimy]

  • Zgłodniały.
  • Wygłodniały.
  • Zagłodzony.
  • Łaknący.
  • Spragniony.
  • Chciwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]