Głodzić [synonimy]

  • Wygłodzić.
  • Przegłodzić.
  • Trzymać o chlebie i wodzie.
  • Morzyć głodem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]