Głos [synonimy]

  • Oddać głos.
  • Dać głos.
  • Obierać większością głosów.
  • Kreska.
  • Głosowanie.
  • Wybory.
  • Dać komuś kreskę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]