Głosować [synonimy]

  • Obierać kogoś.
  • Okrzyknąć kogoś.
  • Wybierać.
  • Mianować.
  • Stawać przy urnie wyborczej.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]