Głosowanie [synonimy]

  • Wybieranie.
  • Przystąpienie do głosowania.
  • Wskazywanie.
  • Plebiscyt.
  • Referendum.
  • Wybory.
  • Głos.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]