Głowa [synonimy]

  • Łeb.
  • Czerep.
  • Łepetyna.
  • Czaszka.
  • Pałka.
  • Kubeł.
  • Makówka.
  • Pała.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]