Głód [synonimy]

  • Łaknienie.
  • Głodowanie.
  • Głodzenie się.
  • Suszenie.
  • Życie o chlebie i wodzie.
  • Niedobór.
  • Powściągliwość.
  • Niedojadanie.
  • Ograniczanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]