Główny [synonimy]

 • Ważny.
 • Czołowy.
 • Zasadniczy.
 • Podstawowy.
 • Osiowy.
 • Kluczowy.
 • Najważniejszy.
 • Centralny.
 • Węzłowy.
 • Pryncypialny.
 • Pierwszoplanowy.
 • Fundamentalny.
 • Kapitalny.
 • Naczelny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]