Głośny [synonimy]

 • Donośny.
 • Rozgłośny.
 • Gwarny.
 • Gromki.
 • Tubalny.
 • Huczny.
 • Przenikliwy.
 • Hałaśliwy.
 • Ogłuszający.
 • Przejmujący.
 • Dźwięczny.
 • Świergotliwy.
 • Zgiełkliwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]