Gnicie [synonimy]

  • Rozkład.
  • Psucie.
  • Proces gnilny.
  • Gangrena.
  • Zgorzel.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]