Gnieść [synonimy]

  • Pognieść.
  • Zmiąć.
  • Pogiąć.
  • Miętosić.
  • Tłamsić.
  • Cisnąć.
  • Deptać.
  • Niszczyć.
  • Wymiąć.
  • Pomiąć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]