Gnuśnieć [synonimy]

  • Opuszczać się.
  • Kapcanieć.
  • Gorzknieć.
  • Dziwaczeć.
  • Zdziwaczeć.
  • Wychodzić z formy.
  • Wyrodnieć.
  • Starzeć się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]