Gniewnie [synonimy]

  • Groźnie.
  • Wściekle.
  • Ze złością.
  • Z wściekłością.
  • Piorunująco.
  • Urągliwie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]