Godzić [synonimy]

  • Bratać.
  • Przywieść do zgody.
  • Łagodzić spory.
  • Budować most zgody.
  • Łagodzić konflikty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]