Goły [synonimy]

  • Nagi.
  • Bez ubrania.
  • Jak go matka stworzyła.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]